POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

ESKOL ARENART SL, plenament concienciada de l'ús i tractament que s'ha de fer de les dades de caràcter personal i en virtut de la normativa legal existent al respecte, té implantat un sistema per a preservar la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades considerades com a personals.

Per això, a més de cumplir íntegrament amb tots i cadascún dels requisits disposats a la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, garantitza un ús no solsament legal, sinó lleial de les dades personals així com un sistema adecuat per a exercitar els drets d´accés, rectificació, cancel.lació i oposició disposats a la ja mencionada Llei Orgànica.

La contratació per part dels Usuaris dels serveis prestats en aquesta botiga on-line, implicarà el consentiment exprés d'aquest per a l'ús, tractament i cessió de dades a totes les entitats que directa o indirectament tinguin relacions professionals per a la prestació d'aquest servei. 

ESKOL ARENART SL allotjarà totes les dades personals dels seus Usuaris en un fitxer automatizat la finalitat del qual és la gestió, control, prevenció i mantenimient del servei a prestar.

Aquest fitxer, cumpleix amb tots els requisits i garanties disposades en la normativa sobre Protecció de Dades i el responsable del qual és Susanna Dalmau Martínez. Eskol Arenart SL hi inclourà única i exclusivament les dades personales dels Usuaris, siguent aquests en tot moment adequats, pertinents i no excessius. Els usuaris autoritzen a Eskol Arenart SL a tractar automatitzadament les seves dades personals informant-los, també, que poden dirigir-se al Departament de Registre de la empresa per a exercitar els seus drets d´accés, rectificació, cancel.lació i oposició a les adreces que a tal efecte s'assenyalen.

 

Adreça postal:

Eskol Arenart SL

(Susanna Dalmau Martinez)

C/ Eres, 8

17483 Bàscara - Girona - España

Teléfono: + 34 972672924