TÉRMES I CONDICIONS

 

IDENTIFICACIÓ DE LA EMPRESA

Denominació social: ESKOL ARENART SL.

Inscrita en el Registre Mercantil de Girona, Llibre 02509, foli 013, fulla GI-00042199, inscripció 1

Direcció social: C/ Eres,8      17483 Bàscara – Girona.

CIF: B17919762

Email: earenart@earenart.net   //    tienda@earenart.net

Telèfon Magatzem /Botiga /Oficines: (+34) 972 672924

 

CONTINGUT

L'usuari queda informat i accepta lliurement, que l'accés a llocs web no suposa, en cap cas, l'inici d'una relació comercial amb ESKOL ARENART SL., que es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes amb el seu lloc web, poguent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es presten a través de la mateixa com la forma en la que aquests apareixin presentats o localitzats en els seus servidors. 

La present pàgina Web té per objecte permetre l´accés a lúsuari a una botiga online d'articles així como oferir informació sobre els productes que estan a la venta i altres relacionats.

La botiga on-line es regeix per unes condicions d'ús específiques. En tals casos, aquestes condicions especials seran d'aplicació preferent.  

No obstant, les normes generals aquí establertes hauran de ser acceptades igualment. Les presents condicions generals de contractació s'aplicaran a totes les transaccions comercials realitzades a través d'aquesta web propietat d'ESKOL ARENART SL.

Tant l'accé a aquesta web, com l'ús que pugui fer-se de la informació i continguts inclosos en la mateixa o accessibles des d'ella, serà de exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi, sense que ESKOL ARENART SL, pugui tenir responsabilitat alguna per aquests usos. 

ESKOL ARENART SL. es reserva el dret de modificar les condicions legals que s'exposen en aquest document, que seran d'aplicació des del moment de la seva publicació.

 

ÚS DE LA WEB

L' Usuari es compromet a fer un ús adecuat i licit del lloc web i dels seus continguts, de conformitat amb la legislació aplicable, les presents condicions generals d'ús del lloc web, la moral i les bones costums generalment acceptades i l'ordre públic, obligant-se a indemnitzar a ESKOL ARENART SL per qualsevol dany o perjudici que pogués ocasionar per a l'ús d'aquesta web, infringint aquestes condicions general i/o la legalitat vigent.

L'usuari haurà d'abstenir-se de:

Fer un ús no autoritzat o fraudulent del web i/o dels continguts amb finalitats o efectes il.lícits.

Accedir o intentar accedir a recursos o árees restringides del web, sense cumplir les condicions exigides per a dit accés.

Introduir o difondre a la xarxa virus informatics o qualsevol altre sistema físic o lògic que siguin susceptibles de provocar danys en els sistemes físics o lògics del propietari del domini, dels seus proveedors o de tercers.

Intentar accedir, utilitzar i/o manipular les dades del propietari del domini, tercers proveedors i d´altres usuaris.

Suprimir, amagar o manipular les notes sobre drets de propietat intelectual o industrial i altres dades identificatives dels drets dels titulars del web o de tercers incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d'informació que puguin insertar-se als continguts. 

Obtenir e intentar obtenir els continguts utilitzant per això mitjans o procediments diferents als que, segons els casos, s'hagin posat a disposició a aquest efecte o s'hagin indicat expressament en les pàgines web a on es trobin els continguts o, en general, dels que s´utilitzen habitualment a internet per no crear un risc de danys o inutilització de la web i/o els seus continguts.

A més, el client, consenteix lliurement i de forma inequívoca quedar subjecte a les següents obligacions:

Compromís en tot moment de facilitar informació verídica sobre les dades sol.licitades en els formularis de registre d'usuari o de realització de la comanda, i a mantenir-los actualitzats en tot moment. 

Aceptar totes les disposicions i condicions recollides en les presents Condicions Generals de contractació, entenent que recullen la millor voluntat de servei possible per al tipus d'activitat que desenvolupa ESKOL ARENART SL..

Compromís de guardar amb absoluta confidencialitat i amb la màxima diligència les seves claus d'accés personal al nostre lloc web. 

Per últim, el client es compromet a possibilitar la entrega de la comanda facilitant una adreça en la que efectivament pugui ser entregada la mateixa. Del contrari, ESKOL ARENART SL, no tindrà cap responsabilitat sobre l´endarreriment o impossibilitat d'entrega de la comanda sol.licitada pel client.

 

PROPIETAT INTEL.LECTUAL

Tots els noms comercials, marques, signes distintius o de qualsevol classe continguts en els llocs webs de ESKOL ARENART SL són propietat dels seus propietaris i estan protegits per llei.

La present pàgina web, incloent el codi font i els continguts el.laborats pel seu titular o els seus col.laboradors, estan protegits per la normativa nacional i internacional vigent sobre propietat intel.lectual i industrial, trobant-se tots els drets reservat (copyright), de forma que l'usuari es troba únicament facultat per a efectuar la navegació a través de les pàgines per a la seva visualització com a ús domèstic. No obstant, si considera o té coneixement de que els mateixos violen drets de propietat industrial o intelectual, pregue ens ho comuniqui per escrit lo abans possible a l'adreça: earenart@earenart.net

Per una altre costat, en aquesta pàgina es mencionen de forma indirecte i a nivell informatiu alguns térmes i logotips, que constitueixen marques registrades per als seus respectius propietaris, no fent-nos responsables del seu ús inadecuat que poguessin fer terceres persones respece a dites marques.

 

UTILITZACIÓ DE COOKIES

Per a la utilització del nostre lloc web és necessaria la utilització de cookies. Les cookies s'utilitzen amb la finalitat de recordar els productes vistos recentment, els térmes de recerca utilitzats o la seva informació d´accés al seu compte personal de ESKOL ARENART SL. Si vostè ho desitja pot configurar el seu navegador per a ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per a evitar la instal.lació de cookies en el seu disc dur. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.

 

LINKS

Els links són enllaços externs. El propietari del lloc web no es fa responsables d'aquells altres llocs webs o arxius als que sigui possible accedir a través d'enllaços d'hipertexte (links) disponibles entre els seus continguts, donat que aquestes pàgines enllaçades són responsabilitat dels seus titulars.  

La presència d'enllaços (links) en el lloc web té finalitat merament informativa i en cap cas suposa una obligació, invitacio o recomanació sobre els mateixos. 

Aquest pàgina, per tant, ni aprova, ni fa seus els productes, serveis, continguts, informació, dades, arxius i qualsevol classe de material existent en tals pàgines web o arxius i, no controla ni es fa responsable de la qualitat, legalitat, fiabilitat i utilitat de la informació, continguts i serveis existents en els llocs enllaçats i que són aliens a aquesta pàgina. 

En el cas de que s'estimi oportú de que un òrgan competent declari la il.legalitat de les dades, ordenant la seva retirada o que impossibiliti l´accés als mateixos, o s'hagués declarat la existència de la lesió, i se'ns hagi notificat expressament la corresponent resolució, els enllaços que s´indiquin serien inmediatament retirats. 

 

LSSI

Sense perjudici d'altres lleis que poguessin resultar aplicables, s'informa als usuaris de que les condicions d´ús d´aquest lloc web d´ESKOL ARENART SL, es regeixen d´acord amb lo establert per la llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la informació i de comerç electronicc (LSSI-CE) 

A més, ESKOL ARENART SL. els informa de que no s'utilitzarà cap tipus de dada personal que l´usuari pogués arribar a facilitar per a l´enviament de comunicacions comercials mitjantçant e-mail o correu electronic sense que l´usuari interessat no les hagués autoritzat o sol.licitat prèviament de forma expressa i consensuada.