ArenartDesigns 12F i 8F 

Pas 1

Tallar de forma suau amb el cúter el paper protector de la zona a pintar sense traspassar la base adhesiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pas 2

Aixecar el paper protector de la zona a pintar amb l'ajuda del cúter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pas 3

Posar la sorra del color indicat a la zona desprotegida abans de seguir retallant. O bé, retallar totes les zones que porten el mateix color. 

Començar pels colors més foscos i acabar pels més clars.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pas 4

Netejar i recuperar la sorra sobrant amb l'ajuda d'un pinzell.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pas 5

Una vegada acabat el treball, aplicar el vernís spray satinat per a pujar el color de les sorres i protegir la fixació.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Productes relacionats amb aquest tutorial